We’ve updated our Terms of Use to reflect our new entity name and address. You can review the changes here.
We’ve updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Dilyn Afon

by Cynefin

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £8.99 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Cynefin’s debut album ‘Dilyn Afon’ (Following A River). CD comes with full colour 30 page booklet detailing the stories and history of the songs

  Archebwch albwm cyntaf Cynefin, sef ‘Dilyn Afon’. Mae’r cryno ddisg yn dod gyda llyfryn bach 30 tudalen sydd yn sôn am yr hanes a’r storiâu sydd tu ôl i’r caneuon.


  Here’s what people are saying / Dyma beth y mae pobl yn eu dweud:

  “A stunning new talent” – The Guardian
  “Remarkable…compelling listening” – MOJO
  “Evocative and beautiful” – The Folk Show, BBC Radio 2
  “Quite extraordinary” – Tom Robinson, BBC 6 Music
  “Epic work” – Living Tradition
  “An essential masterpiece in traditional music collection and interpretation, performed to an exemplary level” – Folk Radio

  Includes unlimited streaming of Dilyn Afon via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ... more
  ships out within 3 days

    £11.50 GBP

   

1.
2.
The green grass on the banks of the Teifi Has tricked many a cow into drowning. Many a girl has also tricked me To leave the straight road for the desolate track. One morning I was walking Between the grass and the small trees. There I met a neighbour, One of the two-faced traitors. The first thing I asked him — How to love a girl and support her? “Put aside her company for a year; Little by little she will come to love you more.” Colour of sunlight on the hills, colour of the lily upon the hill, When you go from here, my dear remember this: Your looks, your hand and your gracious manner, girl, And your gentle, pretty nature has attracted my love. I took that old fool’s advice; For a year I gave her up. After a year I went back Thinking I would then have her company. The girl gave an answer easy to understand — “You have failed to get anyone else, So, go far away, don’t come close, I marry before the weekend.” It’s very easy to recognise a hare, running in all haste; It’s very easy to recognise partridges when they rise in a clamour; The great oak amongst the little clover; Woe is me that it’s not so easy to know a fair girl. The mill must grind when it has water; The smith must work while the iron remains hot; The sheep must love the little lamb while it’s weak; I must accept whoever is suitable for me. Blewyn glas ar lan dŵr Teifi A dwyllodd lawer buwch i foddi. Llawer merch a ’nhwyllodd inne O’r union ffyrdd i’r anial lwybre. Rown i’n rhodio rhyw foreddydd Rhwng y glaswellt a’r mân goedydd, Cwrddyd wnes i â hen gymydog, Un o’r bradwyr dau-wynebog. Cynta’ peth ofynnais iddo — Sut mae caru merch a’i chario? “Rho di heibio’i chwmni flwyddyn, Daw i’th garu bob yn ronyn.” Cytgan Lliw’r heulwen ar y bronydd, lliw’r lili ar y bryn, Pan elwi oddi yma, f’anwylyd cofia hyn: Dy lun, dy law a’th lân ymddygiad, ferch, A’th anian bert addfwynol sydd wedi tynnu’m serch. Fe nes gyngor yr hen ffŵl hynny; Am flwyddyn rhois i heibio’I chwmni Es yn ôl ymhen y flwyddyn Gan feddwl cael ei chwmni wedyn. Y ferch ateb’sai’n hawdd ei deall — “Ffaelaist ti â chael neb arall. Cer’ di ʼmhell, na ddea’n agos. Rwy’n priodi cyn penwythnos.” Hawdd iawn yw ’nabod sgwarnog, yn rhedeg ar ei ffrwst; Hawdd iawn yw nabod petris, pan godant ar eu trwst; Y dderwen fawr, ymysg y meillion mân. Gwae fi na bai mor hawsed, i ’nabod merch fach lân. Mae’n rhaid i’r felin falu pan gaffo ati ddŵr; Mae’n rhaid i’r gof i weithio tra paro’r haearn yn frwd; Mae’n rhaid i’r ddafad garu’r oen bach tra byddo’n wan; Mae’n rhaid i minnau gymryd y sawl sydd ar fy rhan.
3.
4.
Y Deryn Du 03:56
5.
6.
O’r fwyalchen ddu bigfelen, Swyna’r fron â’th gynnar gân. Nodau peraidd calon lawen Ddeffry gôr yr adar mân. Tyrd i wrando cwyn bachgennyn Sydd mewn gofid nos a dydd: Hiraeth creulon sy’n ei ganlyn, Hiraeth dyr ei galon brudd. Gado cymoedd ceinion Cymru, Gado swyn hen wlad y gân, O mor anhawdd yw gwahanu Cymro pur a Chymru lân. Cwyd dy nodau hiraeth calon Tra rwy’n tario ’ngwlad y Sais, Mewn atgofion am y Goed-fron Lle bu gynt mor fwyn dy lais. Oh, yellow beaked black bird, Enchant the heart with your early song. Sweet notes of a merry heart Wakes the choir of little birds. Come and listen to the complaint of a boy Who is in heartache night and day: A cruel longing pursues him, Longing breaks his sad heart. Leaving the elegant vales of Wales, Leaving the enchantment of the land of song, O so difficult is separating A pure Welshman from fair Wales. Your notes evoke the hearts longing As you tarry in the Englishman’s land, In memories of Coed-fron Where once your voice was so dear.
7.
8.
Broga Bach 04:05
9.
10.
Myn Mair 04:42
11.

about

Comes with PDF of album booklet detailing the background of the project and the stories behind the songs.

credits

released January 27, 2020

Owen Shiers – Guitars, Vox, Percussion, Baritone Uke / Gîtar, Llais, Offer Taro, Iwcalili Bariton
Alfie Weedon – Double Bass / Bas Dwbl
Leandro Emiliano Mancini – Percussion / Offer Taro
Mali Llywelyn – Harp / Telyn
Bethan Lloyd – Vocals / Llais
Maria Chiara Argiró – Piano
Steve Chadwick & Michel Padron – Horns / Pres
Flora Curzon & Sophie Rivlin – Violin & Cello / Feiolin a Sielo

Producer / Cynhyrchydd: John Hollis
Engineers / Peirianwyr: Dylan Fowler, Owen Shiers, Fraser Latimer
Mixed by / Cymysgwyd gan: Patrick Phillips
String Arrangements / Trefniannau Llinynnau: Owen Shiers & Bill Carslake
Recorded at / Recordiwyd yn: Stiwdio Felin Fach, Melin Broneinon, Yr Hen Ysgol, Fferm Cefn Coch, University of Surrey
Mastered by / Meistrolwyd gan: Gethin John
Executive Producer/Cynhyrchydd Gweithredol: Drum

license

all rights reserved

tags

about

Cynefin Wales, UK

Cynefin (pr.‘kuh-neh-vin’) is the musical brainchild of Clettwr Valley native Owen Shiers. Fascinated by music and history, it is a bid to give a voice to an area of his corner of Wales. Starting out from his home village and travelling through the musical landscape of Ceredigion, Owen has unearthed seasoned songs and stories, some never before recorded, and given them new life in the present. ... more

contact / help

Contact Cynefin

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Cynefin, you may also like: